اشعار میلاد حضرت علی اکبر(ع)

 

اشعار میلاد حضرت علی اکبر(ع)

یا رب این صوت محمّد یا صدای اکبر است
روی ماه احمد است یا لقای اکبر است

 

چون شبیه حضرت طه است خلق و خوی او
زین جهت مدح پیمبر خود ثنای اکبر است

 

خوی احمد را خدا فرمود اگر خلق عظیم
وصف این آئینه احمد نمای اکبر است

ولادت حضرت علی اکبر (ع),شعرهای ولادت,مولودی تولد حضرت علی اکبر

ادامه مطلب